!!Sekcje Zainteresowań!!


W Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym w Wojnowie organizujemy czas wychowankom, dbamy o ich bezpieczeństwo, kształtujemy ich właściwe postawy, nawyki współpracy i funkcjonowania w grupie. Dbając o wszechstronny rozwój ich uzdolnień i pasji pomagamy w nauce oraz prowadzimy różnorodne sekcje zainteresowań. W sposób szczególny kładziemy nacisk na wyrobienie u młodzieży nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego. Naszym priorytetem jest troska o dobro młodego człowieka oraz jego wszechstronny rozwój. 

W Ośrodku działają następujące sekcje:
- Sekcja Sportową prowadzi Pan Bartosz
- Sekcja Majsterkowiczą prowadzi Pan Marek
- Sekcja Kulturystyczną prowadzi Pan Mariusz
- Sekcja Muzyczną prowadzi Pan Kamil
- Sekcja Informatyczną prowadzi Pan Paweł
- Sekcja Filmową oraz
- Sekcję Szachistów prowadzi Pan Łukasz
- Sekcję jeździectwa konnego prowadzi Pan Marek
- Sekcję turystyki rowerowej prowadzi Pan Tomasz
- Sekcję koszykówki prowadzi Pani Ola
- Sekcję nordinck walking - turystyki pieszej prowadzi Pan Jędrek a pomaga Pani Gosia ( zabezpiecza trasę ).
- Kołem teatralnym opiekuje się Pani Edyta.
- Sekcją ogrodników zajmuje się Pan Adam.
Ponadto jeździmy pod opieką Pana Marcina na zajęcia z malarstwa i rysunku do Galerii Kultura w Siedlcach, na wystawy i wernisaże oraz także na zajęcia Crosfitu do Stoku Lackiego z Panem Kamilem.
Uczestniczymy w zajęciach klubu Gladiator w Siedlcach pod opieką Pana Bartosza i Pani Judyty
W Ośrodku nie ma czasu na nudę. Organizujemy wiele wycieczek krajoznawczych i wyjazdów na imprezy kulturalne.