RODO


INFORMACJA 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Palamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U.UE. L. Nr 119, str, str.1) informujemy, iż Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie jest Piotr Prekurat,  poczta e-mail:  iod@eseco.pl