O Nas


Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

                                                                                                             Janusz Korczak

 

Nasz ośrodek jest niepubliczną, całodobową i całoroczną placówką resocjalizacyjną dla chłopców w wieku 13 - 18 lat . Naszym celem jest wychowanie i wspieranie w rozwoju młodzieży znajdującej się w sytuacji kryzysowej. Podejmujemy próby wszechstronnego rozwijania zainteresowań wychowanków, przygotowując ich do pełnienia konstruktywnych ról społecznych. Stawiamy na wyzwolenie aktywności i kreatywności podopiecznych. Uczymy tolerancji, szacunku dla innego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych. Nasi wychowankowie tworzą własną samorządność i uczą się tym samym odpowiedzialności za budowanie naszej małej społecznośći. Staramy się zaszczepić w nich pasje dzięki którym będą mogli w przyszłości fukcjonować w sposób kreatywny nie uciekając się do środków psychoaktywnych. Propagujemy zdrowy styl życia. Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi rozwój nieletnich. Liczne, piękne, zielone tereny sprzyjają zdrowemu trybowi życia i wyciszeniu

Piłkarze
Piłkarze

W naszej placówce prowadzimy bardzo intensywne i zindywidualizowane programy rozwoju talentów i kompetencji naszych wychowanków. Chociaż funkcjonujemy na wsi nasi wychowankowie mają umożliwiony dostęp do wysokiej kultury a zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów i w przypadku programów z zakresu kultury i sztuki - prawdziwych artystów.  Wprowadziliśmy własny autorski program resocjalizacyjny - zwany przez nas roboczo - motywacyjno- kreatywnym. U nas nie ma tzw. drugiego życia. U nas dzieci są bezpieczne, robią postępy w edukacji i osiągają sukcesy. Duży nacisk kładziemy  na rozwój fizyczny naszych wychowanków, stąd bardzo bogata oferta kół sportowych ( często realizowana w oparciu o profesjonalne kluby). Nasza placówka od tego roku realizuje programy rozwoju talentów sportowych w połączeniu z odnową biologiczną. W naszej siłowni znajduje się oprócz wysokiej klasy sprzętu sportowego - sauna - do dyspozycji naszych wychowanków. Dzięki programowi odnowy biologicznej nasi wychowankowie nie tylko są sprawni fizycznie, ale także wzrasta ich poziom odporności systemu immunologicznego. 

Crossfit
Łuki
NA basenie
NA NASZEJ SIŁOWNI
Crossfit w MOW Wojnów
Gry zespołowe
Zajęcia sportowe
Jeźdźcy konni
Sekcja meblarska
Sekcja artystyczna
Wakacyjny wyjazd w góry
POKAZY NASZYCH UMIEJĘTNOŚCI
Zajęcia z ceramiki artystycznej
Zawody komputerowe