Informacje dla rodziców


WYPOSAŻENIE DZIECKA ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA

WYCHOWAWCZEGO

 

1. Przyszły wychowanek powinien zabrać rzeczy osobiste, takie, jakby jechał do internatu zwykłej szkoły. Zabiera ubranie, obuwie (w zależności od pory roku), w tym kapcie, środki higieny osobistej, zeszyty itd. Może zabrać telefon komórkowy.

2. Ośrodek zapewnia materiały szkolne, wyżywienie oraz podręczniki szkolne.

3. Przyszły wychowanek powinien zabrać 2 zdjęcia legitymacyjne

4. Rodziców/Opiekunów prawnych prosimy o zadbanie, by dziecko posiadało wypełnione oświadczenia pozwalające mu korzystać z badań specjalistycznych oraz tych, wykonywanych w warunkach szpitalnych,a także badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego
OŚWIADCZENIA do pobrania niżej:
Oświadczenie (badania specjalistyczne i w warunkach szpitalnych)
Oświadczenie (badania PPP i PZP)

5. Dziecko powinno być zaopatrzone w aktualne ubezpieczenie (legitymacja ZUS, Druk ZZA etc.), pozwalające korzystać z bezpłatnej opieki medycznej

 

PRZYJAZD DO OŚRODKA

1. Wychowanek, który otrzymuje skierowanie, ma na nim zaznaczony ostateczny termin dojazdu do Ośrodka. Zachęcamy Państwa do osobistego dowiezienia syna do naszej placówki. Jest to wspaniała okazja do zobaczenia Ośrodka i spotkania z wychowawcami.

2. Samodzielny przyjazd do Ośrodka ułatwi także uzyskanie przepustki na święta czy też urlop okolicznościowy. Skierowanie otrzymuje również Sąd Rodzinny, który może wystawić nakaz doprowadzenia przez Policję.

3. Wychowankowie są przyjmowani do placówki całodobowo, jednak zachęcamy do przyjazdu w dni robocze do godziny 18.00.

4. Po otrzymaniu skierowania wysyłamy do rodziców/opiekunów informacje na temat warunków pobytu, zakwaterowania oraz dojazdu do placówki. Mamy nadzieję, iż ta informacja ułatwi Państwu kontakt z nami i decyzję o samodzielnym dowiezieniu syna. Przed dowiezieniem prosimy o kontakt z placówką.

WIZYTY RODZICÓW/OPIEKUNÓW, ODWIEDZINY

1. Najbliższa rodzina może odwiedzać wychowanka bez względu na ocenę z zachowania, o ile nie zakłóca to bieżącej pracy placówki i nie koliduje z zajęciami szkolnymi lub wychowawczymi.

2. Odwiedziny kolegów i koleżanek, a także dalszej rodziny są uzależnione od miesięcznej i tygodniowej oceny z zachowania. Wychowanek nabywa prawo do odwiedzin po pierwszej ocenie miesięcznej.

3. Odwiedziny w dni wolne od nauki trwają do godziny 17.00. O czasie ich trwania decyduje wychowawca w zależności od aktualnej oceny i liczby punktów.

4. Ośrodek nie zapewnia noclegu rodzicom/opiekunom wychowanka.

5. Wyjścia poza placówkę z rodzicami, w przypadku wychowanka posiadającego zgodę sądu, są realizowane na podstawie zasad urlopowania. O terminie decyduje wychowawca prowadzący. W przypadku braku zgody sądu o wyjściu poza placówkę decyduje wychowawca pracujący aktualnie z grupą.

6. O długości i miejscu odwiedzin decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w placówce, zachowanie oraz liczbę punktów.

7. Odwiedziny rodziny odbywają się w świetlicy lub stołówce.

URLOPY OKOLICZNOŚCIOWE, WYJAZDY NA FERIE, WAKACJE

Aby wychowanek mógł wyjechać na przepustkę konieczne są:

1. Zgoda Sądu Rodzinnego wydającego postanowienie o umieszczeniu w placówce.

2. Pisemny wniosek rodzica/opiekuna o wydanie przepustki.

3. Pokrycie kosztów przejazdu przez rodzica/opiekuna.

4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wyrażające zgodę na samodzielny powrót dziecka z ośrodka. Druk oświadczenia do pobrania TUTAJ

 

Ferie i święta

1. Ośrodek wysyła wnioski do Sądów i rodziców o urlopowanie wychowanka na święta Bożego Narodzenia, ferie zimowe, ferie wiosenne, wakacje. W pozostałych wypadkach za otrzymanie zgody Sądu odpowiada rodzic/opiekun składający wniosek. Dotyczy to zwłaszcza urlopów okolicznościowych. Zachęcamy jednak do bezpośredniej wizyty w Sądzie, co przyśpieszy wydanie zgodny. Dotyczy to zwłaszcza nowych wychowanków.

2. Wyjazdy na Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i inne wyjazdy mogą zostać skrócone zgodnie z regulaminem placówki. W wyjątkowych wypadkach wyjazd może być wstrzymany.

3. Wyjazd na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc są przedłużone o dni ferii zimowych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

 

Urlopy okolicznościowe

1. Wyjazdy odbywają się wyłącznie na podstawie wystawionej przez dyrektora przepustki.

2. Wyjazdy na urlopy okolicznościowe powinny odbywać się w dni wolne od nauki.

3. Częstotliwość wyjazdów zależy od aktualnej oceny z zachowania, wyników szkolnych oraz liczby otrzymanych punktów.

4. Poza szczególnymi wypadkami, związanymi z sytuacją rodzinną, na urlop może wyjechać wychowanek, który ma aktualnie dodatnią liczbę punktów.

5. W przypadku choroby lub innej sytuacji uniemożliwiającej terminowy powrót do placówki, rodzice/opiekunowie powiadamiają o tym fakcie placówkę oraz Sąd, który wydał przepustkę.

6. Wychowanek nieterminowo powracający z udzielonych przepustek będzie miał ograniczoną możliwość wyjazdu na kolejne urlopy.

 

POUCZENIE DLA WYCHOWANKA

Niezgłoszenie się do MOW w wyznaczonym dniu i godzinie będzie traktowane jako ucieczka i spowoduje zgłoszenie na Policję oraz do Sądu

[pobierz] 0.1 MB program-wychowawczy-wojnow-2015-2016
[pobierz] 0.1 MB program-profilaktyki-mow-wojnow
[pobierz] 0.1 MB regulamin-grupy-usamodzielnienia

UWAGA RODZICE!!!

OCENA WOPFU ODBĘDZIE SIĘ 23 LUTEGO 2018 R. O GODZ. 9.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY